RASİM ADASAL BİLİM ÖDÜLÜ

 1. Rasim Adasal Ruh Sağlığı Bilim Ödülü kurucusu olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı işbirliğiyle düzenlenmiştir.
 2. Ödül, modern Psikiyatriyi Türkiye’de yerleştiren ve kamuoyunda yaptığı çalışmalarla toplumla Psikiyatriyi bütünleştiren Prof. Dr. Rasim ADASAL’ın adına konulmuştur. Onun hizmetlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacını taşımaktadır. Böylelikle ruh hekimi ve topluma mal olmuş bir kişilik olarak onun anısını canlı tutmak amaçlanmıştır.
 3. Ödül, verildiği yıl esas olmak üzere, son beş yıl içinde ruh sağlığı ve hastalıkları alanında ülkemizde yapılmış ve Science Citation Index (SCI) ve Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamında indekslenen dergilerde yurt dışında yayınlanmış klinik çalışmalara verilmektedir.
 4. Ödül jürisi seçim sonucunu 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde ilan edecektir.
 5. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2016’dır.
 6. Ödüle başvuran çalışmalar için daha önce ödül almamış olma koşulu vardır.
 7. Ödül başvurusunda bulunan araştırmacının çalışmadaki ilk iki isimden biri olması ve öz geçmişi ile yayın listesini başvurusuna eklemesi gerekmektedir.
 8. Başvuruların değerlendirilmesinden göz önüne alınacak temel ölçütler şunlardır:
  I.Özgünlük
  II. Yöntemsel yetkinlik
  III. Ülkemizin bilim aktivitesini temsil niteliği
  IV. Yayımlandığı dergi
 9. Ödül jürisinde görev alanlar her çalışma için gerekçeli kişisel rapor hazırlayacak ve yapacakları sıralama değerlendirmede esas alınacaktır.
 10. Ödül tutarı 1000 TL olup Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı tarafından karşılanacaktır.

ÖDÜL JÜRİSİ
 • Prof. Dr. Coşkun ŞARMAN (Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Başkanı)
 • Prof. Dr. Nevzat Tarhan (Üsküdar Üniversitesi Rektörü, 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Başkanı)
 • Prof. Dr. Bedriye ÖNCÜ (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Başkanı)
 • Prof. Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Başkanı, 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Başkanı)
 • Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Sermin KESEBİR (Üsküdar Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Genel Sekreteri)

Başvuru

Yukarıda anlatılan koşulları kapsayan ödül başvuruları Doç. Dr. Gül ERYILMAZ (gul.eryilmazuskudar.edu.tr) ve Prof. Dr. Sermin KESEBİR (sermin.kesebiruskudar.edu.tr) e-posta adreslerine yönlendirilmelidir.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

KONGRE BAŞLAMASI

BROŞÜR

Önemli Tarihler

01/01/2016

Panel, Kurs, Konferans Başvurusu (Başlangıç)

31/05/2016

Panel, Kurs, Konferans Başvurusu (SON tarih)

01/05/2016

Poster Başvurusu Başlangıcı

31/06/2016

Poster Başvurusu Sonu

01/09/2016

Kongre Başlangıcı

03/09/2016

Kongre Bitişi